Wa³ prasy mimo¶rodowej PMS 16

OPIS:
Cena netto: 1000 z³

PARAMETRY TECHNICZNE:
Wa³ prasy mimo¶rodowej PMS 16