Termometr przemys³owy

PARAMETRY TECHNICZNE:
Stan:nieu¿ywany
Termometr przemys³owy