Pompa ch³odziwa Elektropompka

OPIS:
Cena: 250 z³

PARAMETRY TECHNICZNE:
Liczba:1 szt
Pompa ch³odziwa Elektropompka