Pi³a ramowa BKA-30

OPIS:
Cena netto: 1100 z³

PARAMETRY TECHNICZNE:
Rok budowy:1972
Producent:Bielska Fabryka Obrabiarek
Maksymalna ¶rednica ciêtego materia³u:300 mm
Maksymalny wymiar ciêtego materia³u po k±tem 450:100 mm
Waga pi³y:700 kg
Pi³a ramowa BKA-30