Druckluftkessel 4 m3

OPIS:
Cena netto: 3800 z³/szt.

PARAMETRY TECHNICZNE:
Rok produkcji:1984
Max ci¶nienie robocze:6 Bar
Wysoko¶æ:3m (z nogami)
¦rednica:1,4m
Liczba:4 szt.
Paszport:istnieje mo¿liwo¶æ wyrobienia w cenie netto 200 z³
Druckluftkessel 4 m3